Galama! ekipa

Galama! je produkcija mala po gabaritima, ali velika po idejama. Galama! je medij koji je osnovan pre svega radi prezentacije muzike SevdahBABY-a, ali i svih umetnika bliskih njemu. Galama! se takođe bavi i kreativnim uslugama audio i video produkcije, dizajna, organizacije i PR-a.